วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการใช้กระดานข่าว

ขั้นตอนการใช้กระดานข่าวมีดังนี้
            1. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ  
            2.
ป้อน  :  ชื่อผู้ใช้
            3.
ป้อน :   รหัสผ่าน             

            4. กดปุ่ม เข้าใช้งาน  ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

     หลังจากเข้าสู่ระบบได้ ระบบจะแสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน
    ***
ห้องสนทนา(Chat) ออนไลน์ในรายวิชา คือ การสนทนากลุ่มในเวลาเดียวกัน
    5.
เลือกหัวข้อ กระดานข่าว


    

    
    6. แสดง ชื่อหัวข้อกระดานข่าว
     7.
แสดง   รายละเอียดคำแนะนำ หรืออธิบาย
     8.
เมื่ออ่านคำแนะนำ คำชี้แจง เรียบร้อยให้กดปุ่ม ตั้งกระทู้ เพื่อตั้งหัวข้อที่ต้องการถาม-ตอบ
     
       9. แสดง  หัวข้อที่ต้องการตั้งกระทู้
   
10. แสดง รายละเอียดที่ต้องการตอบกระทู้
   
11.*** หากต้องการแนบไฟล์ กดปุ่ม แนบ
   
12. เมื่อระบุข้อมูลต่างๆ เรียบร้อย กดปุ่ม  โพสต์ลงกระดานเสวนา
 


 
13. แสดง  หัวข้อที่ตั้งกระทู้ใหม่
   14.
แสดง  ชื่อคนที่ตั้งกระทู้    15.แสดง รายละเอียดของกระดานข่าว
    16.
กดปุ่ม  แก้ไข  คือต้องการแก้ไข
    17.
กดปุ่ม  ลบ  คือการลบกระทู้นี้
    18.
กดปุ่ม  ตอบ  คือตอบกระทู้นี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น